İhracat Sandığı ISPM-15 Standartları

ihracat sandığı kalınlığı 6 mm’den fazla olan ahşap ambalaj ve nakliyat şekli gemi olan ürünlerin (ahşap sandık, ahşap ambalaj, tahta kutu vb.) üretici firma tarafından işaretlenmesi işlemidir. Bu işlem “Uluslar Arası Bitki Koruma Birliği” ile yapılan sözleşme gereği uygulanmaktadır.
Ahşap ambalaj malzemeleri bünyesinde barındırdığı zararlı organizmalardan ısıl işlem yapılarak arındırılmakta ve ülkeden ülkeye bitkisel hastalıkların transferi önlenmiş olmaktadır.
ISPM-15’in ülkemiz için önemi; bundan böyle tüm ihraç ürünlerinde kullanılacak masif ağaçtan yapılmış ambalaj malzemelerinin (SWPM solid wood packaging material) Isıl işlemden geçmedikçe veya fümigasyon yapılmadıkça, diğer ülke sınırları içine giremeyecek olmasından kaynaklanmaktadır.
Kimler ihracat sandığı kullanmalı ; ürünlerini yurt dışına göndermek isteyen ve ahşap sandık, ahşap ambalaj gibi ürünlere ihtiyaç duyan işletmeler muhakkak ısıl işlem görmüş, IPPC damgalı üst düzey mukavemet, dayanıklılık ve kaliteye sahip ahşap ambalaj ürünlerini tercih etmeli. Bu ürünlerde IPPC damgasının olmasına özellikle dikkat ediniz.

İhracat amaçlı kullanılan taşıma sandıklarında IPPC logosu muhakkak olmalıdır. Bu logo üretici firma tarafından ürün üzerine ısıl işlem şeklinde uygulanır. Bu logo üzerinde ki ifadeler “ülke kodu“, “üretici firma kodu“ , “ısıl işlem“, “kabuğu alınmış“ şeklinde belirlenen bilgileri ifade eder. IPPC damgası ısıl işlem yetkisi olan ahşap ambalaj üreticisi firmalar tarafından yapılabilmektedir ve bu yetki ilgili kamu kurumlarından sorgulanıp doğruluğu teyit edilebilir.

Duyuru , , , , , , , , ,

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir